Tag: reduce your waste

Почистване на парк в Нюнийтън

Почистване на парк в Нюнийтън

– Защо? Мъжът, който вървеше към нас ни попита невярвайки на очите си, но с доза любопитство и ентусиазъм. – Защо събирате боклуците? – Защото все някой трябва. – Отговори мъжът ми.

Когато се преместихме в новат…